Seneste Klynge-Avis...

Tryk på linket og kom direkte ind på den seneste udgave af 
Klynge-Avisen

Læs nu !

KLYNGE-AVISEN er en selvejende institution etableret blandt borgerforeninger, idrætsforeninger og menighedsråd for Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø.

Bladets formål er at virke for de 4 lokalområders interesser – dvs. i 4-KLØVER-KLYNGEN - udadtil og indadtil ved at fremme kontakten mellem beboere, foreninger og grupper i området. Den er desuden medlemsblad for idrætsforeninger og borgerforeninger og kirkeblad for Klemensker-Rø og Nyker pastorater.

Den udkommer 6 gange om året -  gerne 2. onsdag i lige måneder. – Udgivelsen kan variere til 3. uge. – Se produktionsplan i nyeste nummer.

Den er på 24 sider.

Redaktionen består af de 2 præster, 4 lokalredaktører (én for hvert område) og en ansvarshavende redaktør, der tillige sammen med avisens kasserer tegner bestyrelsen.


Klemensker – Rø Kirker: Nikolaj Hartung Kjærby , tlf. 5696 6114, nkj@km.dk 

Ny Kirke: Per K. Munch, tlf. 56 96 30 24, pkmu@km.dk

Aarsballe: (lokalredaktør) Annette K. Sonne, mob. 20 11 14 44,  aarsballe@klyngeavisen.dk

Klemensker: (lokalredaktør) Kjeld Lundbæk, mob. 40 34 30 32, klemensker@klyngeavisen.dk
    
Nyker: (lokalredaktør) Sven-Erik Sørensen, mob. 26 44 02 40, nyker@kyngeavisen.dk
            
Rø: (lokalredaktør) Herdis Terkelsen, mob. 40 46 82 85, roe@klyngeavisen.dk 

Ansvarshavende redaktør: Irene Dunker, mob. 52 17 90 50, redaktion@klyngeavisen.dk
           
CVR: 16221732