Om KlyngeAvisen

KLYNGE-AVISEN er en selvejende institution etableret blandt borgerforeninger, idrætsforeninger og menighedsråd for Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø.

Bladets formål er at virke for de 4 lokalområders interesser – dvs. i 4-KLØVER-KLYNGEN - udadtil og indadtil ved at fremme kontakten mellem beboere, foreninger og grupper i området.  Den er desuden medlemsblad for idrætsforeninger og borgerforeninger og kirkeblad for Klemensker-Rø og Nyker pastorater.     

Den udkommer 6 gange om året -  gerne 2. onsdag i lige måneder. – Udgivelsen kan variere til 3. uge. – Se produktionsplan i nyeste nummer.

Den er på 24 sider og udkommer i et oplag på 2.425 og trykkes af Bornholms Tidende.

Den husstandsomdeles til alle i 4-KLØVER-KLYNGEN´s område med fast bopæl.

Redaktionen består af de 2 præster, 4 lokalredaktører (én for hvert område) og en ansvarshavende redaktør, der tillige sammen med avisens kasserer tegner bestyrelsen.

Klemensker – Rø Kirker:

Jørgen R. Bratkov, tlf. 5696 6114, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (vakant pr. 1. marts)

 

Ny Kirke:

Per K. Munch, tlf. 56 96 30 24, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aarsballe: (lokalredaktør)

Annette K. Sonne, mob. 20 11 14 44,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klemensker: (lokalredaktør)

Kjeld Lundbæk, mob. 40 34 30 32, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Nyker: (lokalredaktør)

Jørgen Hammer, mob. 40 14 33 35, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            

Rø: (lokalredaktør)

Herdis Terkelsen, mob. 40 46 82 85, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ansvarshavende redaktør:

Irene Dunker, mob. 52 17 90 50, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

CVR: 16221732